|
English
 
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧ |
 

ورود کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
طرح حمايت از پايان نامه ها
طرح حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكترا
شركت شهركهاي صنعتي تهران جهت دستیابی به اهداف خود در نظر دارد از توان علمی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در زمینه های مختلف مورد نیاز صنایع کوچک استفاده نموده و همزمان نیازهای مطالعاتی این صنایع را به دانشگاهها معرفی نماید. از اینرو طرح حمایت از پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری و فوق دکتری را به عنوان راهکاری اثر بخش در دستور کار خود قرار داده است.
اهداف سازمان در این زمینه ، شناسایی و معرفی استادان و دانشجویان مستعد و علاقهمند در زمینه های مرتبط و استفاده از نظرات و تخصص آنها، توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی بین دانشگاهها و صنعت ، هدایت و بهره برداری از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در راستای حل مسائل صنایع کوچک و متوسط و استفاده از پتانسیل های قابل توجه دانشگاهها می باشد .
 شرایط پیشنهاد دهنده پایان نامه
دانشجویان ایرانی مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و فوق دکتری دانشگاههای داخل و خارج از کشور
چگونگی انتخاب موضوع تحقیق
     انتخاب موضوع از بین اولویتهای تحقیقاتی و مطالعاتی اعلام شده توسط شرکت شهرکهای استانی
     پیشنهاد عناوین تحقیقاتی و مطالعاتی مرتبط با فعالیت سازمان توسط دانشجو به شرکت شهرکهای استانی
موضوعات سفارشی به موضوعاتی اطلاق می گردد که از سوی سازمان یا شرکت های استانی با هدف حل مسائل سازمان و شرکتهای استانی در حوزه صنایع کوچک و در سطح سیاستگذاری و اجرایی پیشنهاد می گردد.
موضوعات سفارشی قابل حمایت از طریق این طرح باید دارای شرایط ذیل باشد:
    موضوع در راستای حل مسائل سازمان و شرکتهای تابعه در  حوزه صنایع کوچک تعریف گردد.
    موضوعات قابل طرح و انجام از طریق پایان نامه دانشجویی باشد.
    نتایج قابل کاربرد و عملیاتی حاصل گردد.
      انعقاد قرار داد پس از تائید معاونت صنایع کوچک سازمان انجام پذیرد.

حداكثر مبلغ حمايت به شرح جدول زير مي باشد:

 

مقاطع تحصيلي

مبلغ (ميليون ريال)

كارشناسي ارشد

10

دكتري

20

فوق دكتري

25

پايان نامه ايرانيان در مقطع دكتري در خارج از كشور

30

پايان نامه ايرانيان در مقطع فوق دكتري در خارج از كشور

40

 

 تكميل و ارسال فرم پيوست (دانلود)