|
English
 
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧ |
 

ورود کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
كلينيك صنعت

امروزه واحدهای صنعتی با انبوهی از فرصتها، تهدیدها، ضعف ها و قوت¬ها رو به رو هستند كه اغلب برای رویارویی و مقاب¬ه ی هدفمند با آنها از تخصص و تجربه لازم برخوردار نبوده و یا فرصت حل مشكل را به تنهایی ندارند و در این خصوص وجود مراكز مشاوره صنعتی (كلینیك های صنعتی ) می تواند راهگشای مناسبی برای این موضوع باشد. در این مراكز به صورت كلینیكی مشكلات مطرح شده از سوی واحد های صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد و راهكارها و اقدامات لازم جهت رفع مشكل پیشنهاد می گردد.
معاونت صنایع كوچك شركت شهركهای صنعتی تهران نیز با همكاری برخی از دانشگاههای معتبر كشور اقدام به ایجاد كلینیك های صنعتی در مراكز خدمات فناوری و كسب و كار نموده است و از برگزاری جلسات اولیه مشاوره حمایت مالی می نماید.
جهت استفاده از این خدمت به سایت شركت مراجعه  یا با شماره  02189324196 تماس حاصل فرمایید.

حمایت و توسعه شركت های دانش بنیان
هدف حمایت و توسعه شركت¬های دانش بنیان موجود و هدایت واحد¬های صنعتی به سمت تولید محصولات بر پایه دانش و فناوریهای جدید و با ارزش افزوده بالا، معاونت صنایع كوچك شركت شهركهای صنعتی تهران برنامه شناسایی و هدایت واحدهای فوق الذكر را جهت استفاده از حمایت ها و ظرفیت های قانونی شركت های دانش بنیان در دستور كار خود قرار داده است. واحدهای صنعتی كه واجد شرایط دانش بنیان می¬باشندمی توانند با مراجعه به همكاران معاونت صنایع كوچك مراحل ثبت نام در سایت دانش بنیان و مراحل احراز صلاحیت را طی نمایند.